Muistineuvonta

 

Muistineuvonnalla tuetaan muistioireisia, muistisairaita ja heidän omaisiaan antamalla tietoa muistisairauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Pyrkimyksenä on ohjata muistisairaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tutkimuksiin ja sitä kautta yksilöllisesti suunniteltuun palveluiden käyttöön parhaan mahdollisen elämänlaadun saavuttamiseksi.

Omaisille tarjotaan tietoa keinoista välttää omaa uupumusta ja kerrotaan käytettävistä olevista tukipalveluista. Hanke järjestää muistisairaille ja hedän omaisille  kursseja, joilla annetaan tietoa, tukea ja virkistystä. Näitä ovat omaisten ja sairastuneiden sopeutumisvalmennus- ja ensitietokurssit.  Kehitämme myös uusia tukipalvelumuotoja.