Yleisimmät muistisairaudet

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä.

Muistisairaudet Suomessa:

 Muistihäiriö on varsin yleinen oire. Kaikki ihmiset unohtelevat asioita.

Monet tekijät vaikuttavat uuden oppimisen kykyyn ja muistin toimintaan. Esimerkiksi stressi, uupumus, masennus, runsas alkoholin käyttö ja eräät sairaudet voivat heikentää muistin toimintaa.

Ikääntymisen myötä ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota muistiinsa; varsinkin nimimuistin heikentyminen tuntuu olevan useimpien huolen kohteena. Normaaliin ikääntymiseen ei kuitenkaan liity muistin heikentymistä siinä määrin, että se vaikeuttaisi merkittävästi arkielämän sujumista. Ikääntymisen myötä voi esiintyä niin kutsuttua hyvälaatuista unohtelua, jossa asiat hetkeksi unohtuvat, mutta palautuvat mieleen jonkin ajan kuluttua. Uuden oppimiseenkin kuluu enemmän aikaa. Muistia kannattaa käyttää aktiivisesti. Itselle mielekkäät harrastukset ja aktiivisuus tukevat muistin toimintaa ja ovat elämänlaadun kannalta tärkeitä tekijöitä.

Lisätietoa muistihäiriöistä:

Duodecimin Terveyskirjasto: Muistihäiriöt

-----------------------------------------------

 

Ilmenemismuodot ovat aina yksilöllisiä !

Muistioire voi ilmetä esimerkiksi:

  • Vaikeutena muistaa, ymmärtää tai löytää oikeita sanoja
  • Toistuvina kysymyksinä samasta asasta
  • Kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa tai paikkaa
  • Vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoista
  • persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina
  • Opittujen taitojen ja asioiden unohtamisena

Henkisen suorituskyvyn muutokset

Ikääntymiseen liittyvät henkisen suortuskyvyn muutokset ovat yleensä lieviä, eivätkä ne vaikuta selviytymiseen arjessa. Lievällä kognitiivisella heikentymisellä (MCI) tarkoitetaan tilannetta, jossa muistihäirö tai jonkun muun henkisen suorituskyvyn osa-alueen heikentyminen on selvästi voimakkaampi kuin vastaavanikäisellä väestöllä yleensä. Oireisto on kuitenkin vielä sen verran lievä, että merkittäviä arkiselviytymisen vaikeuksia ei ole.