Vertaislinjan tukipuhelin

 

Maksuton Vertaislinja 0800 9 6000 tukipuhelin palvelee joka päivä klo 17-21.

Tehtävään koulutetut, omaisensa sairauden kokeneet vapaaehtoiset antavat keskustelutukea muistihäiriöistä ja dementiaoireista kärsivien omaisille ja läheisille.  Puhelinkeskustelut ovat luottamuksellisia ja halutessasi voit pysytellä  puhelimessa nimettömänä.

Vertaislinjan toiminnasta vastaa Muistiliitto.

 

Toiminnassa on myös netti vertaislinja

Linjaa hallinnoi Muistiliitto

Tällä keskustelulinjalla voit vaihtaa ajatuksia muistihäiriöistä, Alzheimerin taudista tai muista dementiaan liittyvistä kysymyksistä. Voit verrata omia kokemuksiasi muiden samassa tilanteessa olevien kokemuksiin, antaa henkistä tukea, käytännön vinkkejä ja ohjeita tai pyytää niitä muilta muistisairaiden läheisiltä.

Vertaislinjalla esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat käyttäjien omia. Muistiliitto eikä Forssan seudun MUISTI ry eivät ota niistä vastuuta.

Haluamme kannustaa keskusteluun kiperistäkin aiheista, mutta  linjalta poistetaan epäasialliset ja loukkaavat viestit. Muistathan Vertaislinjalla vieraillessasi siis kunnioittaa toisten mielipiteitä ja noudattaa muutenkin yleisiä käyttäytymissääntöjä.