Kuntoutus muistisairauksissa

 

Viime vuosina tieto etenevistä muistisairauksista on lisääntynyt. Sairaus voidaan nykyisellään  diagnosoida varhaisessa vaiheessa, jolloin sairauden oireet ovat vielä lieviä ja edessä on mahdollisuus useisiin hyviin ja toimintakykyisiin vuosiin.

Muistisairauden diagnoosi ja uusi elämäntilanne nostavat esiin monia kysymyksiä: Miten nopeasti muistisairaus etenee? Miten minä ja läheiseni selviämme ? Voinko itse vaikuttaa omaan tilanteeseeni ja kuntoni ylläpitämiseen ?

Kuntoutuksella edistetään sairastuneen ihmisen mahdollisuuksia elää ja osallistua sairauden aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Kuntoutuksen vaikutukset voivat näkyä terveydentilan ja toimintakyvyn kohenemisena sekä elämän mielekkyyden ja - hallinnan tunteen lisääntymisenä.

 

Kuntoutus alkaa kuntoutussuunnitelmasta

Kuntoutussuunnitelman laatiminen tulisi aloittaa heti diagnoosin saamisen jälkeen. Kuntoutuspolku käynnistyy neuvonnalla ja ohjauksella. 

Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea aiemman elämäntavan jatkuvuutta ja olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitämistä. Tavoitteena on mahdollisimman mielekäs arki ja hyvä elämänlaatu.

Kaikkien kuntoutus- ja tukipalveluiden tulee pohjata sairastuneen ja hänen läheistensä tarpeisiin ja toiveisiin. Tärkeää on, että tiedetään mistä apua saa tarvittaessa ja että palvelut joustavat ja muuttuvat elämäntilanteen ja toimintakyvyn muuttuessa. Perheen lähtökohdista suunnitellut palvelut tukevat elämänlaatua parhaiten ja tulevat myös yhteiskunnalle edullisimmiksi.

Omaisen, ystävien ja ammattihenkilöstön kannustava asenne auttaa sairastuneen kuntoutumista. Toisilta samassa tlanteessa olevilta saatava vertaistuki on koettu erityisen merkityksellisenä. Tieto siitä, ettei ole yksin, auttaa jaksamaan.

Toimintakykyä voi ylläpitää parhaiten itselle mielekkään tekemisen kautta. Tuttu ympäristö ja oma tahto tukevat hyvää arkea.