Otsalohkodementia

 

Otsalohko- eli frontaalinen dementia on yleisnimitys niille oireyhtymille, joille on ominaista aivojen otsalohkojen toiminnan heikkeneminen ja siitä johtuvat oireet. Sairaus alkaa yleensä 45 ja 64 ikävuoden välillä.

Otsalohkodementiassa keskeistä on persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutos, joka voi ilmetä mm. arvostelukyvyttömyytenä, huolettomuutena, tahdittomuutena tai estottomuutena. Muisti on usein kohtalaisesti säilynyt, mutta puheen tuottaminen on normaalia työläämpää ja sanoja voi olla vaikea löytää tai niiden merkitys voi olla hämärtynyt. Sairastuneilla esiintyy myös aloitekyvyttömyytta ja lyhytjänteisyyttä, mikä saattaa näkyä apaattisuutena. Toiminta on usein ärsykesidonnaista eli toimitaan impulsiivisesti eteen tulevien ärsykkeiden mukaan riippumatta siitä onko se mielekästä.

Lähteet:
Erkinjuntti, Alhainen, Rinne & Soininen (2006): Muistihäiriöt ja dementia