Vaskularinen dementia

 

Vaskulaarinen dementia liittyy aivojen verisuonten vaurioihin ja erityyppisiin aivoverenkiertohäiriöihin. Vaskulaarisen dementian riskiä lisäävät kohonnut verenpaine, koronaaritauti, sydäninfarkti, tupakointi, diabetes sekä aivohalvaukseen liittyvät aivoverenkiertohäiriöt. Vaskulaarinen dementia on toiseksi yleisin etenevä muistisairaus (n. 20% sairastuneista).

Vaskulaarisen dementian varhaisoireisiin kuuluvat usein lievä muistihäiriö, puhehäiriöt, kömpelyys, kävelyvaikeudet (ns. töpöttelykävely) ja hahmottamisvaikeudet. Sairastuneilla on usein myös tunneherkyyttä ja mielialat vaihtelevat helposti itkusta nauruun. Oireet saattavat alkaa nopeastikin ja vaihtelevat päivittäin tai kausittain. Oireet riippuvat myös siitä, missä kohtaa aivoja vaurioita on syntynyt.

Muisti on vaskulaarisessa dementiassa säilynyt paremmin kuin Alzheimerin taudissa ja sairastuneiden tilanne saattaa toimintakyvyn laskun jälkeen myös kohentua. Tärkeätä olisi huolehtia kohonneen verenpaineen, kolesteroli- ja veren sokerinpitoisuuden hoidosta sekä sydän ja vereisuonitautien hoidosta.

Lähteet:
Erkinjuntti, Alhainen, Rinne & Soininen (2006): Muistihäiriöt ja dementia